Τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΣΑ Α.Ε. είναι:

  • η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων
  • η πολυετής εμπειρία
  • η βαθιά γνώση του αντικειμένου
  • η ευελιξία στις ανάγκες της αγοράς
  • η αξιοπιστία και  συνέπεια  στην εκτέλεση συμφωνιών – συμβάσεων,