Η ιστορία της Εταιρείας ξεκινά με την ίδρυση της “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” το 1994 από τον Απόστολο Τσίλογλου.  Ο πρώτος και ίσως ο σημαντικότερος σταθμός στο ιστορικό της, θα πρέπει να θεωρηθεί η συνεργασία με την ΕΕΑΑ Α.Ε., η οποία τότε ήταν μη κερδοσκοπικό σωμάτιο Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Η άριστη αυτή συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα η “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. να  ξεκινήσει πιλοτικά την λειτουργία του  πρώτου εργοστάσιου ανακύκλωσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα  στον Δήμο Αμαρουσίου. Το αντικείμενο της Εταιρείας ήταν η διαλογή, η δεματοποίηση και η περαιτέρω διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών προς τους τελικούς αποδέκτες – πελάτες. Παράλληλα η Εταιρεία πραγματοποίησε λεπτομερείς μετρήσεις και αναλύσεις   των υλικών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (Ε.Ρ.Α.) της Ευρώπης, με σκοπό την έγκριση για το επίσημο ξεκίνημα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Το 1996 η Εταιρεία αποφάσισε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της ανακύκλωσης και ξεκίνησε πιλοτικά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου την ανακύκλωση  ελαστικών και πλαστικών (HDPE) δοχείων ελαίων. Οι νέες αυτές δραστηριότητες έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας. Το 2001 ιδρύεται η ατομική επιχείρηση “ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ”, η οποία αναλαμβάνει το εμπορικό κομμάτι των ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργεί συνεργασίες με νέες εταιρείες και απορροφά τα ανακυκλώσιμα υλικά τους είτε αυτά προέρχονται από βιομηχανικούς χώρους, εργοτάξια κ.α., είτε από τους χώρους των  γραφείων. Γενικότερα πλέον η Εταιρεία είναι  σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιλύοντας τα προβλήματα των πελατών της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια.

Η Εταιρεία  συνεργάζεται επιτυχώς με μεγάλες και μικρές εταιρείες, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (ΟΕΟΑ 2004, PIL, NESTLE, SIEMENS, BAYER, PAPASTRATOS AVES, VODAFONE,ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, 3E COCA-COLA, UNILEVER, ΧΑΛΥΨ, K. E. Δ., ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΕΘΑ και άλλες), όσο και στον δημόσιο τομέα. Η πολύχρονη συνεργασία με τους πελάτες δημιούργησε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης έτσι ώστε πολλές φορές ιδιωτικές εταιρείες αλλά και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (εφορίες, υπουργεία, κλπ.) να εμπιστεύονται στην Εταιρεία μας την καταστροφή και ανακύκλωση άκρως εμπιστευτικών εγγράφων.

Από τη συγχώνευση των παραπάνω δυο εταιρειών δημιουργήθηκε το 2008 η “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. ( με διακριτικό τίτλο ΑΣΑ Α.Ε.).

Τέλος η ΑΣΑ Α.Ε. συνεπής στους επενδυτικούς στόχους της, με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατασκεύασε το 2011 το ιδιόκτητο εργοστάσιό της (ΚΔΑΥ) στη περιοχή του Αγ. Γεωργίου στον Ασπρόπυργο, συνολικής καλυμμένης επιφάνειας περίπου 4.000m² σε οικόπεδο περίπου 20.000m².