Η Εταιρεία μας με την επωνυμία Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΣΑ Α.Ε.) και με τον διακριτικό τίτλο ASA Recycle, δραστηριοποιείται κυρίως  στη διαλογή των ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων σε επιμέρους ανακυκλώσιμα υλικά με σκοπό την εμπορία  αυτών σε αδειοδοτημένους  ανακυκλωτές.

Η διαλογή αυτή των ανακυκλώσιμων υλικών πραγματοποιείται στο ιδιόκτητο εργοστάσιο  (ΚΔΑΥ) της ΑΣΑ Α.Ε.  στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου στον Ασπρόπυργο.

Η Εταιρεία μας κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον κλάδο γιατί είναι η παλαιότερη στο χώρο αυτό (από το 1994), έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου και προσφέρει συνέπεια και υψηλή ποιότητα στους πελάτες μας.