Τα προϊόντα της Εταιρείας μας είναι βασικά όλα τα  ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

  • Χαρτί – Χαρτόνι (διάφορες ποιότητες),
  • Πλαστικό (ΡΕΤ, HDPE, πολυαιθυλένιο, πολυστερίνη,  κλπ. ),
  • Γυαλί ,
  • Μεταλλικό SCRAP (σίδηρος, χαλκός, ορείχαλκος,  αλουμίνιο, κλπ.)
  • ΤΕΤΡΑΠΑΚ
  • Ξύλο, κ.λ.π.