Μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή τις πιστοποιήσεις της asarecycle.

Πιστοποίηση ISO 9001

Πιστοποίηση ISO 14001

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Οδηγία Χρήσης Λογοτύπου